Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu trainbo.com zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://trainbo.com/regulamin

Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Przed założeniem konta w Serwisie musisz zapoznać się z niniejszym regulaminem. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją regulaminu.

Warunki uczestnictwa

 • Aby korzystać z Serwisu musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych.
 • Używanie Serwisu do jakichkolwiek celów komercyjnych jest zabronione.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 • Aby korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, musisz założyć konto.
 • Serwis podlega częstym zmianom. Funkcjonalność serwisu może się zmieniać bez wcześniejszego poinformowania Użytkownika.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla właściciela Serwisu.

Usługa

 • Właściciel Serwisu świadczy usługi programów treningowych udostępnionych Użytkownikowi.
 • Usługa jest udostępniona bezpłatnie.
 • Do wykonywania niektórych usług mogą być wymagane narzędzia lub inne sprzęty, które nie są częścią usługi.

Rejestracja

 • Zakładając konto, akceptujesz postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną powiadomień związanych z Serwisem. Możesz wyłączyć powiadomienia w ustawieniach Serwisu.
 • Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

Własność

 • Wszystkie materiały które otrzymujesz drogą elektroniczną od właściciela Serwisu są udostępnione wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa do ich powielania, kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 • Wszystkie materiały, plany treningowe, programy treningowe, opisy ćwiczeń, zdjęcia, opisy programów, artykuły, filmy są własnością Serwisu i podlegają ochronie prawnej.
 • Użytkownik nie może kierować względem Właściciela Serwisu roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

Zdrowie

 • Z Serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest Twój dobry stan zdrowia.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia stanu zdrowia, który nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń, aktywności fizycznej lub stosowania restrykcyjnej diety.
 • Serwis trainbo nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być zastępowane przez konsultację medyczną z lekarzem, farmaceutą czy dietetykiem.
 • Użytkownikami Serwisu nie mogą być osoby z schorzeniami:
  • układu krążenia
  • płuc lub układu oddechowego (włącznie z astmą)
  • problemów z kręgosłupem lub ze stawami
  • nerwowo-mięśniowymi
  • układu hormonalnego
  • układu moczowego
 • Oraz osoby które są:
  • w ciąży
  • karmiące piersią
  • odbywające rehabilitacje
  • po zabiegach chirurgicznych
  • mają jakiekolwiek inne problemy zdrowotne
 • Zostałeś poinformowany, iż możliwe jest wystąpienie urazów lub schorzeń spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem ćwiczeń, schorzeń wrodzonych czy przeciążeń. Aby zminimalizować ryzyko należy regularnie korzystać z konsultacji medycznych.

Odpowiedzialność

 • Właściciel serwisu nie daje gwarancji, że korzystanie z Serwisu zapewni oczekiwane przez Ciebie rezultaty treningowe lub inne. Rzeczywiste wyniki treningowe zależą od wielu czynników, na które Właściciel Serwisu nie ma wpływu. Rezultaty mogą się znacząco różnić między poszczególnymi osobami pomimo jednakowego sposobu korzystania z Serwisu.
 • Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 • Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i opisów w Serwisie, w przeciwnym razie można narazić się na kontuzję oraz uszczerbek na zdrowiu.
 • W przypadku Usług związanych z odżywianiem użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy składniki odżywcze, zalecane w ramach diety lub wskazówek, nie zawierają żadnych składników, na jakie ma się uczulenie lub które mogą powodować nietolerancję pokarmową.
 • Nie dajemy gwarancji, że wskazówki, opisy i nagrania udostępniane w ramach Serwisu są zgodne z aktualnymi badaniami.

Postanowienia końcowe

 • Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 • Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników.