Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu Trainbo Krystian Nidzgorski, Kazimierza Pułaskiego 17/78, 15-337 Białystok, NIP: 54 23 05 94 57

  • Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich użytkowników Serwisu.
  • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom lub do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności Administratora.
  • Masz prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
  • Administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi.
  • Administrator informuje, że są stosowane automatyczne metody podejmowania decyzji w tym oparte na profilowaniu.
  • Dane użytkowników serwisu są zabezpieczone. W obrębie całego serwisu stosujemy szyfrowanie SSL. Wszystkie hasła przetrzymywane w bazie są odpowiednio szyfrowane.
  • Wszelkie informacje o Twoich danych osobowych uzyskasz pod adresem kontakt@trainbo.com